7 juli 2009

Mister Three Per Cent


Het beste interview van de week. Maak er trouwens maar jaar van. Hoe Silvio Berlusconi, op zijn best genant, op zijn ergst onbekwaam en corrupt ervan langs kreeg. En niet natuurlijk van een bezoekende G8premier, of -president of Italiaanse journalist, maar van Sir Bob Geldof.

Een waarnemer vergeleek het gesprek tussen de twee heren met 'een bokswedstrijd'. Verschillende keren zou of de een of de ander op het punt gestaan hebben de kamer uit te stormen. Sint Bob, in zijn gedaante als ridder van Afrika, kwam Berlusconi tot de orde roepen. De Italiaanse premier had in 2005 hulp beloofd aan Afrika om die belofte vervolgens te negeren. Hieronder de hoogtepunten.

Geldof (met exemplaar van document in de hand): 'Hier staat de handtekening van een land en de eer van een man'.

Berlusconi:'Het spijt me. We hebben een fout gemaakt'.

Geldof:'Als Afrikanen het geld hadden produkten te kopen zouden er nu meer banen in Italie zijn'.

Berlusconi:'U heeft gelijk, als je een belofte doet moet je je er aan houden. We moeten onze achterstand inlopen. Het spijt me dat we de beloften niet zijn nagekomen. Maar er zijn zoveel andere dingen gebeurd. De crisis, de aardbeving. We leveren strijd met de oppositie en rechters die ons aanvallen'.

Geldof: 'Maar premier, dit is geen discussie over de media of justitie. We hebben het over arme mensen die zichzelf niet kunnen verdedigen'.

Berlusconi:'We zullen proberen u niet opnieuw teleur te stellen'.

Geldof:'Het is een kwestie van geloofwaardigheid. Politieke geloofwaardigheid. U riskeert Mr Three Percent te worden, de man die maar 3% van zijn beloftes waarmaakt'.

Klasse.